สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 (รอบเพิ่มเติม) 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2555

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 (รอบเพิ่มเติม) 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2555

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 (รอบเพิ่มเติม)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) วิศวกรรมโยธา  หลักสูตร 4 ปี
รับผู้จบ ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือ ป.วช.สายช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขา
รับสมัครและสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน 2555 (ในวัน-เวลาราชการ) ดูปฏิทินการสอบคัดเลือก

สอบถามรายละเอียด ได้ที่ 086-3303806 (อ.พงศ์ภูมิ/หัวหน้าสาขา), 089-2434688 (คุณธัญญรัตน์), 032-618542
http://en.rmutr.ac.th/th/
http://www.rmutr.ac.th/