คู่มือควบคุมงานบำรุงทางโดยสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท (กุมภาพันธ์ 2555)

คู่มือควบคุมงานบำรุงทางโดยสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท (กุมภาพันธ์ 2555)

“คู่มือควบคุมงานบำรุงทาง” เล่มนี้ประกอบไปด้วย บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน การเตรียมเอกสารในการปฏิบัติหน้าที่ ขั้นตอนปฏิบัติงาน การควบคุมงาน การแก้ไขสัญญา การทดสอบคุณภาพวัสดุ การรายงานการดำเนินงานและการจัดทำเอกสาร

จัดทำโดยสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท (กุมภาพันธ์ 2555)