อบรมการออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ระดับสูง จ.ขอนแก่น 21-25 พฤษภาคม2555

อบรมการออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google Sketchup ระดับสูง  โรงแรมประตูน้ำ จ.ขอนแก่น

วันที่ 21-25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
สอนโดย อ.จุ๊บ (บรรยวัสถ์  รุ่งมี)

จัดที่โรงแรมประตูน้ำ จ.ขอนแก่น
ดูรายละเอียดและสมัครได้  ที่นี่
หรือติดต่อ คุณ เปิ้ล โยธาไทย 081-3282788