ขอเชิญร่วมงาน 40 ปีก่อสร้างไทย-เยอรมัน วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555

 ขอเชิญร่วมงาน 40 ปีก่อสร้างไทย-เยอรมัน
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555

ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ก่อสร้างไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ร่วมงาน 40 ปีก่อสร้างไทย-เยอรมัน
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555
- ช่วงกลางวัน ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันโยนโบว์ลิ่งการกุศล (ประเภททีม,เดี่ยว)
- ช่วงกลางคืน ขอเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ (ราคาบัตร 600 บาทต่อหนึ่งท่าน)

ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้แผนกก่อสร้าง
ประสานงานดำเนินการโดย สมาคมศิษย์เก่า ไทย-เยอรมัน, BT 17, BT 18