นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วังไกลกังวล) ชนะเลิศประเภท Aesthetic Award จากการแข่งขัน ASIA BRICOM 2012 ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วังไกลกังวล) ชนะเลิศประเภท Aesthetic Award จากการแข่งขัน ASIA BRICOM 2012 ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Aesthetic Award จากการแข่งขัน ASIA BRICOM 2012 ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ National Central University ประเทศไต้หวัน โดยมีผู้เข้าแข่งขันจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันอย่างคับคั่ง.

ดูภาพเพิ่มเติม