อบรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) 30 เม.ย.-4 พ.ค.55 จ.พระนครศรีอยุธยา


สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training)
จัดอบรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) รุ่นที่ 25
ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ จ.พระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน -4 พฤษภาคม 2555

อบรม 5 วัน เพียง 3,000 บาท เท่านั้น
สอนโดย อ.สุริยา แสนเจริญ
สนใจเข้าร่วมอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.yotathai-training.com/autocadbasic
หรือ ติดต่อคุณเปิ้ล โยธาไทย 0813 282 788