ภาพกิจกรรมอบรม AutoCAD เบื้องต้น ระยอง 19-23 มีนาคม 2555

ภาพกิจกรรมอบรม AutoCAD เบื้องต้น ระยอง 19-23 มีนาคม 2555

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) จัดอบรม การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (เบื้องต้น) รุ่นที่ 23 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง ในวันที่ 19-23 มีนาคม 2555
ดูภาพกิจกรรมฝึกอบรม คลิกที่นี่

สำหรับการจัดอบรม การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (เบื้องต้น) รุ่นต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.yotathai-training.com/autocadbasic
หรือติดต่อคุณเปิ้ล โยธาไทย 0813-282-788