ภาพกิจกรรมอบรม AutoCAD เบื้องต้น ภูเก็ต 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555

ภาพกิจกรรมอบรม AutoCAD เบื้องต้น ภูเก็ต 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) จัดอบรม การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (เบื้องต้น) รุ่นที่ 22 ณ เทศบาลตำบลวิชิต จ.ภูเก็ต ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555

ดูภาพกิจกรรมฝึกอบรม คลิกที่นี่

สำหรับการจัดอบรม การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (เบื้องต้น) รุ่นต่อไป มีรายละเอียดดังนี้
รุ่นที่ 23 วันที่ 19-23 มีนาคม 2555 โรงแรมสตาร์  จ.ระยอง
รุนที่ 24 วันที่ 23-27 เมษายน  2555 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รุ่นที่ 25 วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2555  จ.พระนครศรีอยุธยา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.yotathai-training.com/autocadbasic
หรือติดต่อคุณเปิ้ล โยธาไทย 0813-282-788