ขอเชิญร่วมงาน "คืนถิ่นตะโกราย ๕ ทศวรรษช่างโยธา" ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕

ขอเชิญร่วมงาน "คืนถิ่นตะโกราย ๕ ทศวรรษช่างโยธา" ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕

ขอเรียนเชิญ อาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ช่างโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หรือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา(เดิม) ร่วมงาน "คืนถิ่นตะโกราย ๕ ทศวรรษช่างโยธา" ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป