ระบบบริการข้อมูลผู้ตรวจสอบอาคาร โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

ระบบบริการข้อมูลผู้ตรวจสอบอาคาร โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

เป็นระบบค้นหารายชื่อและข้อมูลผู้ตรวจสอบอาคารทั่วประเทศ สามารถค้นหาเป็นพื้นที่จังหวัดได้ จัดทำโดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
คลิก เพื่อ เข้าสู่เว็บไซต์