คู่มือบริหารกิจการประปา โดยสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คู่มือบริหารกิจการประปา

รวมรวบความรู้และประสบการณ์การบริหารกิจการระบบประปาที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว เหมาะสำหรับการดำเนินการบริหารกิจการระบบประปาโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชน

จัดทำโดยสำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูและ Download เอกสาร