การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๕

กรมส่งเสริมการครองท้องถิ่น แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้น ม.ว.ม. และ ป.ช. เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มกุฎราชกุมาร แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕   จึงแจ้งให้ผู้มีรายชื่อแจ้งยืนยันการเข้าเฝ้าฯ ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสารและรายชื่อ

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ภาพประกอบจาก: อินเตอร์เน็ต