คำถามที่ถามบ่อยในเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เป็นหน้าเว็บเพจที่รวบรวมคำถามที่มีคนถามเข้ามาบ่อยในเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อยู่ในเมนู FAQs (Frequently Asked Questions หมายถึง คำถามที่พบบ่อย)   เป็นการถาม ตอบ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในหน่วยงานท้องถิ่น  ซึ่งสามารถนำไปเป็นแนวทางในการถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น