คู่มือการปฏิบัติและแนวทางการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คู่มือการปฏิบัติและแนวทางการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยี เป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ แต่ขณะเดียวกันก็มีโทษเช่นกันหากนำไปใช้ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นและหรืออาจ จะมาจากการรู้เท่าไม่ถึงการว่าการกระทำนั้นมีความผิดก็ตาม ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาเรามาศึกษาคู่มือนี้กันเถอะครับ
https://yotathai.box.com/s/9a598b44fd196ab1efff