แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน ศาลาบำเพ็ญกุศลขนาดใหญ่

แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน ศาลาบำเพ็ญกุศลขนาดใหญ่  จัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

เอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ (.jpeg) ย่อ/ขยายได้
มีทั้งหมด ๓๗ แผ่น

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสารเป็นรายแผ่น

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด

ข้อมูลจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง