แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน ศาลาบำเพ็ญกุศลขนาดเล็ก

แบบมาตรฐานพุทธศาสนสถาน ศาลาบำเพ็ญกุศลขนาดเล็ก  จัดทำโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

เอกสารเป็นไฟล์รูปภาพ (.jpeg) ย่อ/ขยายได้
มีทั้งหมด ๓๖ แผ่น

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสารเป็นรายแผ่น

>>ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด (.zip)


ข้อมูลจาก : กรมโยธาธิการและผังเมือง