โปรแกรมคำนวณพื้นที่จากค่าพิกัด GPS โดยกรมป่าไม้

โปรแกรมคำนวณพื้นที่จากค่าพิกัด GPS โดยกรมป่าไม้


ใช้สำหรับคำนวณพื้นที่ สร้างมาจากโปรแกรม MS-Excel โดยใช้ VBA เขียน Function หรือ Macro เพิ่มเติมตามสูตรการคำนวณแบบ Matrix สามารถคำนวณพื้นที่จากค่าพิกัด  GPS  ได้ประมาณ  300  จุด

Download โปรแกรม
ข้อมูลจาก สถานีเพราะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา