ภาพกิจกรรมอบรม การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง สำหรับช่างท้องถิ่น :โปรแกรม NEO ของอ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก วันที่ 5-9 มีนาคม 2555

ภาพกิจกรรมอบรม การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง สำหรับช่างท้องถิ่น :โปรแกรม NEO ของ อ.เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก วันที่ 5-9 มีนาคม 2555

สถาบัน ฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) จัดอบรม " การ วิเคราะห์และ ออกแบบโครงสร้าง สำหรับช่างท้องถิ่น" รุ่นที่ 15  โรงแรมเดอะแกรนด์รีเวอร์ไซด์ จ.พิษณุโลก  ในวันที่  5-9 มีนาคม 2555

ดูภาพกิจกรรมฝึกอบรม คลิกที่นี่

สำหรับการจัดอบรม การ วิเคราะห์และ ออกแบบโครงสร้าง สำหรับช่างท้องถิ่น รุ่นต่อไป มีรายละเอียดดังนี้
รุ่นที่ 16 วันที่ 18-22 มิถุนายน  2555  เทศบาลตำบลวิชิต จ.ภูเก็ต 
รุนที่ 17 วันที่ 3-7 กันยายน 2555 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์จ.เชียงใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.yotathai-training.com/neo
หรือติดต่อคุณเปิ้ล โยธาไทย 0813-282-788