โปรแกรมแปลงค่าพิกัด UTMConversion


สามารถใช้งานออนไลน์ได้เลยครับ

https://yotathai.box.com/s/zey6st15m3zclaa5vp3e

ที่มาข้อมูล เว็บไซต์สำนักงบประมาณ