ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร SketchUp และ AutoCAD ที่หาดใหญ่อาทิตย์นี้วันที่ 23-27 เม.ย.55

ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตร SketchUp และ AutoCAD ที่หาดใหญ่ อาทิตย์นี้วันที่  23-27 เม.ย.55

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 หลักสูตรเรื่อง การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google SketchUp  รุ่นที่ 20 และ การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD (สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้งาน) รุ่นที่ 24 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ดูภาพกิจกรรมฝึกอบรม คลิกที่นี่
สำหรับการจัดอบรมรุ่นต่อไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่
http://www.yotathai-training.com/autocadbasic 
http://www.yotathai-training.com/google-sketch-2555
หรือติดต่อคุณเปิ้ล โยธาไทย 0813-282-788