ขอเชิญเข้าอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ" (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2555) จ.อุบลราชธานี 28 พ.ค.-1 มิ.ย. 2555

ขอเชิญเข้าอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ" (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2555) จ.อุบลราชธานี
28 พ.ค.-1 มิ.ย. 2555

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training)
ขอเชิญสมัครเข้าอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ" (หลักเกณฑ์ราคากลางฉบับปรับปรุงใหม่ 2555 ตามมติ ครม.13 มีนาคม 2555)
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2555  ค่าลงทะเบียนเพียง 3,000 บาท เท่านั้น

สนใจสมัคร ดูรายละเอียด ได้ที่ http://www.yotathai-training.com/rakha-klang-2555
หรือติดต่อ คุณ เปิ้ล โยธาไทย 081-3282788