ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง เดือนมีนาคม 2555 โดยกรมทางหลวง

ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง เดือนมีนาคม 2555

ข้อมูลโดย สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง เป็นข้อมูลสำหรับประกอบการคำนวณราคากลางงานทาง

ดูข้อมูลเดือนมีนาคม 2555
ดูข้อมูล ปี 2555 ทั้งปี
ดูข้อมูล ปี 2554 ทั้งปี