ภาพกิจกรรมอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานช่างท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย" 4-5 เมษายน 2555


วันที่ 4-5 เมษายน 2555
หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตาม มติ ครม. 13 มีนาคม 2555
ณ โรงแรมแม่โขงเดลต้าบูติก 
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ดูภาพกิจกรรมฝึกอบรม คลิกที่นี่