โครงการอบรมในความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ โยธาไทยเทรนนิ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา ร่วมกับ โยธาไทยเทรนนิ่ง
จัดโครงการอบรมจำนวน  8 หลักสูตร  ทั่วไทย 
ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน 2555 

สนใจดูรายละเอียดโครงการอบรมได้ที่ 

http://www.yotathai-training.com/home/mou-2555 

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่   เปิ้ล โยธาไทย 0813-282-788