ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ.๒๕๕๕

ประกาศกรมการปกครอง เรื่องรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕  
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมการปกครอง