ตารางคำนวณค่าขนส่งวัสดุ ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม จัดทำโดย ธราเทพ ทองเบ้า

ตารางคำนวณค่าขนส่งวัสดุ ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม จัดทำโดย ธราเทพ ทองเบ้า

ตารางคำนวณที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ สามารถกรอกราคาน้ำมันโซล่าและระยะทางขนส่ง ก็จะทราบค่าบรรทุกของรถแต่ละชนิด และค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมงานโดยไม่ต้องเสียเวลาในการเปิดตารางแต่ละรายการ

ตารางคำนวณนี้ จัดทำโดย ธราเทพ ทองเบ้า หรือ ช่างอ่าง

เปิดด้วยโปรแกรม Excel มีทั้ง เวอร์ชั่น 2003 และ 2007
คลิกเพื่อ Download