ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำกรมการกงศุล หรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำกรมการกงศุล หรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน- ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

>> ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กระทรวงการต่างประเทศ