แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมราคากลาง จาก ระยองเป็นกรุงเทพฯ 11-15 มิถุนายน 2555

แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมราคากลาง จาก ระยองเป็นกรุงเทพฯ 11-15 มิถุนายน 2555

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย แจ้งย้ายสถานที่จัดอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ" (หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางของทางราชการ ปี 2555)
รุ่นที่ 21 วันที่ 11-15 มิถุนายน 2555 ซึ่งเดิมกำหนดจัดที่จังหวัดระยอง เปลี่ยนเป็น 
โรงแรมพระนครแกรนด์วิวมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพมหานคร ส่วนวันและเวลา ยังคงเป็นวันเวลาเดิม

สนใจเข้ารับการอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.yotathai-training.com
หรือติดต่อ คุณเปิ้ล โยธาไทย 0813 282 788