ขอเชิญเข้าอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ" (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2555) กรุงเทพมหานคร 11-15 มิถุนายน 2555

ขอเชิญเข้าอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ" (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2555) กรุงเทพมหานคร 11-15 มิถุนายน 2555 

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) จัดอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ" (หลักเกณฑ์ราคากลางฉบับปรับปรุงใหม่ 2555 ตามมติ ครม.13 มีนาคม 2555) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ความรู้เข้นข้น ตามมาตรฐานโยธาไทย

ณ โรงแรมพระนครแกรนด์วิวมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 
ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2555
5 วัน ค่าลงทะเบียนเพียง 4,500 บาทเท่านั้น
ดูรายละเอียดและสมัคร ได้ที่ http://www.yotathai-training.com/home/con
หรือติดต่อ คุณ เปิ้ล โยธาไทย 081-3282788