ภาพกิจกรรมอบรม 2 โครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ"และ "การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD" วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2555 ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

สถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) จัดอบรมเชิงวิชาการ "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ" รุ่นที่ 19 หลักเกณฑ์ฯ ปรับปรุงใหม่ 2555  และ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD" รุ่นที่ 25 ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ จ.พระนครศรีอยุธยา
ดูภาพกิจกรรมฝึกอบรม คลิกที่นี่ 
 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ 
หรือติดต่อคุณเปิ้ล โยธาไทย 0813-282-788