เอกสารบรรยายเรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ โดยพี่บุญทิพย์ ชูโชนาค กรมบัญชีกลาง

เอกสารบรรยายเรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ โดยพี่บุญทิพย์ ชูโชนาค กรมบัญชีกลาง

เอกสารบรรยาย (ไฟล์ PPTX) เรื่องการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของราชการ โดยพี่ บุญทิพย์ ชูโชคนาค ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาราคากลาง กรมบัญชีกลาง

เผยแพ่เพื่อให้พี่น้อง ได้ไปศึกษา กันครับ

Download เอกสาร