ภาพกิจกรรมอบรมการออกแบบทางเรขาคณิต และ ทดสอบวัสดุสำหรับงานทางในท้องถิ่น

ภาพกิจกรรมอบรมการออกแบบทางเรขาคณิต และ ทดสอบวัสดุสำหรับงานทางในท้องถิ่น 

เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2555   สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลหัวหิน วิทยาเขตวังไกลกังวล ร่วมกับเว็บไซต์โยธาไทย จัดอบรม การออกแบบทางเรขาคณิต และ ทดสอบวัสดุสำหรับงานทางในท้องถิ่น ณ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลหัวหิน วิทยาเขตวังไกลกังวล

คลิกเพื่อดูภาพใน Facebook Yotathai