ชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างนนทบุรี ขอเชิญร่วมงาน คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าช่างก่อสร้างนนทบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างนนทบุรี ขอเชิญร่วมงาน คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าช่างก่อสร้างนนทบุรี ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

เพื่อหารายได้บูรณะองค์พระวิษณุและสนับสนุนการศึกษา ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐น. เป็นต้นไป (ในงานมีของรางวัลแจกมากมาย)

ติดต่อสอบถามและจองบัตรได้ที่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (เขตเหนือ)โทร 0818502165 และ 0863379284 บัตรโต๊ะจีน ราคา 5000 บาท (10ท่าน)

ติดต่อ:นายลออง ศิริพัฒน์0818502165 และนายณฐพงศ์ จันทร์เพ็ชร์ 0863379284