แบบฟอร์มการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม.13 มีนาคม 2555 ไฟล์ Excel โดยธราเทพ ทองเบ้า

แบบฟอร์มการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม.13 มีนาคม 2555 ไฟล์ Excel โดยธราเทพ ทองเบ้า

เป็นแบบฟอร์มการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ตามมติ ครม. 13 มีนาคม 2555 มีครบทุกงาน ได้แก่ งานอาคาร งานทางสะพานและท่อเหลี่ยม และงานชลประทาน ซึ่งช่างอ่าง (ธราเทพ ทองเบ้า) ได้กรุณาจัดทำในไฟล์งาน Excel เพื่อให้พี่น้องสะดวกในการใช้งาน ทีทั้งเวอร์ชั่น 2003 และ 2007

ขอขอบคุณช่างอ่างมา ณ นี้นี่ครับ
ไฟล์ Excel  คลิกที่นี่ 
ไฟล์ pdf คลิกที่นี่