ภาพบรรยากาศอบรม “การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบโครงสร้างสำหรับช่างท้องถิ่น” รุ่นที่ 16 วันที่ 18-22 มิถุนายน 2555 กรุงเทพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบโครงสร้างสำหรับช่างท้องถิ่น” รุ่นที่ 16  วันที่ 18-22 มิถุนายน 2555 โรงแรมพระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

ดูภาพกิจกรรมการฝึกอบรม  คลิกที่นี่
สนใจอบรมรุ่นต่อไปดูรายละเอียดได้ที่