ภาพบรรยากาศอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ" รุ่นที่ 21 วันที่ 11-15 มิถุนายน 2555 กรุงเทพ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจัดอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลางของทางราชการ" รุ่นที่ 21  (หลักเกณฑ์ใหม่  2555) วันที่ 11-15 มิถุนายน 2555 โรงแรมพระนครแกรนด์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร

ดูภาพกิจกรรมการฝึกอบรม  
คลิกที่นี่  
สนใจอบรมรุ่นต่อไปดูรายละเอียดได้ที่
www.yotathai-training.com/home/con