ขอเชิญร่วมอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ"(หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางของทางราชการ ปี 2555) 16-20 กรกฎาคม 2555 นี้ ที่ขอนแก่น

ขอเชิญร่วมอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ"(หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางของทางราชการ ปี 2555) 16-20 กรกฎาคม 2555 นี้ ที่ขอนแก่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ โยธาไทยเทรนนิ่ง จัดอบรม  "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ" (หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางของทางราชการ ปี 2555) 
วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2555 
โรงแรมประตูน้ำขอนแก่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.yotathai-training.com/home/con
หรือ ติดต่อ คุณเปิ้ล โยธาไทย 0813 282 788