ขอเชิญเข้าอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ" (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2555) ณ จังหวัดเชียงใหม่ 25-29 มิถุนายน 2555

ขอเชิญเข้าอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ" (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2555) ณ จังหวัดเชียงใหม่ 25-29 มิถุนายน 2555 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training) จัดอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ" (หลักเกณฑ์ราคากลางฉบับปรับปรุงใหม่ 2555 ตามมติ ครม.13 มีนาคม 2555) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ความรู้เข้นข้น ตามมาตรฐานโยธาไทย
ณ โรงแรมศิรินารถการ์เด้นท์ จ.เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน  2555
5 วัน ค่าลงทะเบียนเพียง 4,500 บาทเท่านั้น
ออกใบเสร็จรับเงินในนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ดูรายละเอียดและสมัคร ได้ที่ http://www.yotathai-training.com/home/con
หรือติดต่อ คุณ เปิ้ล โยธาไทย 081-3282788