โครงการอบรมเดือนมิถุนายน 2555 ของโยธาไทยเทรนนิ่ง ร่วมกับ มทร.ล้านนา

โครงการอบรมเดือนมิถุนายน 2555 ของโยธาไทยเทรนนิ่ง ร่วมกับ มทร.ล้านนา