ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง เดือนเมษายนและพฤษภาคม 2555


ราคาพื้นฐานวัสดุก่อสร้าง เดือนเมษายนและพฤษภาคม 2555

ข้อมูลโดย สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง เป็นข้อมูลสำหรับประกอบการคำนวณราคากลางงานทาง

ดูข้อมูลเดือนเมษายน 2555
ดูข้อมูลเดือนพฤษภาคม 2555
ดูข้อมูล ปี 2555 ทั้งปี
ดูข้อมูล ปี 2554 ทั้งปี