อธิการบดี มทร.ล้านนา พบปะผู้เข้าอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ" เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมศิรินารถการ์เด้น เชียงใหม่

อธิการบดี มทร.ล้านนา พบปะผู้เข้าอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ" เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมศิรินารถการ์เด้น เชียงใหม่

วันนี้ (27 มิถุนายน 2555) ท่านอาจารย์ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เดินทางมาพบปะกับผู้เข้าอบรม โครงการ "เพิ่มประสิทธิภาพงานจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลาง" ซึ่ง มทร.ล้านนา ร่วมกันจัดกับ โยธาไทยเทรนนิ่ง ณ โรงแรมศิรินารถการ์เด้น เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2555

ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

สำหรับท่านที่สนใจเข้าอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจ้างก่อสร้างและการจัดทำราคากลาง" ซึ่ง มทร.ล้านนา จัดร่วมกับ โยธาไทยเทรนนิ่ง ดูรายละเอียดและสมัครเข้าอบรมได้ที่ http://www.yotathai-training.com/home/con หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณเปิ้ล โยธาไทย 0813 282 788