หลัก 3 ห่วง ล้วงตับผู้รับจ้าง โดยอาจารย์เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

หลัก  3  ห่วง ล้วงตับผู้รับจ้าง โดยอาจารย์เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

สำหรับพี่น้องที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างของฝ่ายราชการครับ เขียนจากประสบการณ์ของท่านอาจารย์เสริมพันธ์ เอี่ยมจะบก

ดูและ Download