ภาพบรรยากาศการอบรม “การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม ArchiCAD” รุ่นที่ 1 ขอนแก่น 18-22 มิถุนายน 2555


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรม ด้วยโปรแกรม ArchiCAD” รุ่นที่


วันที่ 18-22 มิถุนายน 2555   โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ลขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
ดูภาพกิจกรรมการฝึกอบรม  คลิกที่นี่

รุ่นต่อไปจัดที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา วันที่ 17-21 กันยายน 2555 
ดูรายละเอียดได้ที่
www.yotathai-training.com/home/archicad
หรือติดต่อ คุณเปิ้ล โยธาไทย 0813-282-788