ภาพช่างเบิ้ม นำเงินรางวัลจากการชนะประกวดคำขวัญโยธาไทย ซื้อของช่วยผู้ประสบภัย

ภาพช่างเบิ้ม นำเงินรางวัลจากการชนะประกวดคำขวัญโยธาไทย ซื้อของช่วยผู้ประสบภัย


ภาพช่างเบิ้ม พินัย ทิพย์คำ หัวหน้าส่วนโยธา อบต. บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มอบของเพื่อช่วยชาวบ้านที่ประสบภัยในพื้นที่ โดยนำเงินรางวัลที่ชนะประกวดคำขวัญของโยธาไทย จำนวน 3,000 บาทครับ ขอแสดงความชื่นชมช่างเบิ้มครับ
facebook ช่างเบิ้ม
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001617813924