แนะนำเว็บไซต์ "ประชุมเมืองไทย"

แนะนำเว็บไซต์ www.meetingthailand.com  เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินโครงการ "ประชุมเมืองไทย D-MICE มั่นใจเมืองไทยพร้อม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานภายในประเทศ  ในเว็บไซต์ได้รวบรวมข้อมูลสถานที่จัดประชุมสัมมนาในประเทศไทย  รายละเอียดที่พัก ห้องประชุม แผนที่การเดินทาง และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง เป็นต้น
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าดูรายละเอียดต่าง ๆ ในเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นคู่มือในการวางแผนสำหรับการเดินทางจัดประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายในประเทศได้เป็นอย่างดี

>>เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.meetingthailand.com