ประเทศไทยกับอาเซียน

สรุปสาระสำคัญของหนังสือเรื่อง "ประเทศไทยกับอาเซียน" (มีทั้งหมด ๙ หน้า) สรุปและเผยแพร่โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ในหนังสือประกอบด้วย หัวข้อและข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของอาเซียน รวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างคร่าว ๆ  มีรูปภาพประกอบซึ่งสร้างความน่าสนใจ รวมทั้งทำให้เข้าใจในเนื้อหาต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจหรือผู้ที่อยากมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาเซียนได้เป็นอย่างดี

>>ดูหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น