มทร.ล้านนา ร่วมกับ โยธาไทยเทรนนิ่ง ขอเชิญร่วมอบรม "Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น" รุ่นที่ 9 หาดใหญ่่ 10-14 กันยายน 2555


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย (Yotathai Training)
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่น” 
รุ่นที่ 9 วันที่ 10-14 กันยายน 2555 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์แอนด์รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อบรม 5 วัน เพียง 4,500 บาท เท่านั้น
สอนโดย ช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า "สอนแบบช่างสอนช่าง นำไปใช้งานได้จริง"

สนใจเข้าร่วมอบรม ดูรายละเอียดได้ที่ www.yotathai-training.com/excel-sahrab-ngan-chang 
หรือ ติดต่อคุณเปิ้ล โยธาไทย 0813-282-788