สาระน่ารู้เกี่ยวกับ PIN Code รหัสลับบุคคล

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ PIN Code หรือ รหัสลับบุคคล
PIN Code คือ ชุดตัวเลขหรือตัวอักษรที่กำหนดขึ้นเป็นรหัสลับเฉพาะบุคคลที่ใช้ร่วมกับเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้เป็นรหัสผ่านเข้าสู่ระบบงานหรือการให้บริการในระบบคอมพิวเตอร์ภายใต้ข้อกำหนด หรือรูปแบบของหน่วยงานผู้ให้บริการจะกำหนดขึ้น  ซึ่งได้มีการทดลองปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ ๑ ส.ค.๒๕๔๔
ผู้มีสิทธิและการไปติดต่อขอรับ PIN Code 
> ประชาชนคนไทยทุกคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย
> ไปขอรับ PIN Code ได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักงานเขต หรือเทศบาล แห่งใดก็ได้ทั่วประเทศ
> หลักฐานในการขอรับ ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชน  ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งสิ้น  และผู้ขอต้องเป็นเจ้าของข้อมูลเท่านั้น
เมื่อได้ PIN Code มาแล้ว สามารถเข้าใช้งานได้ ดังนี้
> ที่เว็บไซต์กรมการปกครอง (www.dopa.go.th) คลิกที่ Banner : 'Thailand Gateway'
> ที่เว็บไซต์ Khonthai.com คลิกที่ Thailand Gateway หรือ 'ประตูสู่ภาครัฐ'
ประโยชน์ของ PIN Code เช่น
> เป็นรหัสสำหรับเข้าตรวจสอบข้อมูลของตนเองโดยตรง เช่น ข้อมูลการทำบัตร ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส/หย่า ฯลฯ
> เป็นรหัสสำหรับเข้าขอตรวจคัดรับรองสำเนารายการทะเบียนข้อมูลของตนเองผ่านทางอินเตอร์เน็ต และตู้รับบริการอเนกประสงค์ (จะเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดต่อหน่วยงานใด ๆ ได้โดยไม่ต้องพกพาเอกสารติดตัว
> เป็นรหัสในการยืนยันตัวบุคคลในการขอทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งต่อไป เพื่อเป็นการป้องกันบุคคลอื่นสวมตัวหรือสวมสิทธิในการทำบัตรฯ

>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PIN Code

ข้อมูลจาก : กรมการปกครอง  www.dopa.go.th
                คนไทยดอทคอม www.khonthai.com