ภาพบรรยากาศการอบรม 2 จังหวัด 2 โครงการ วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2555 จัดโดย มทร.ล้านนาและโยธาไทยเทรนนิ่ง ที่นครสวรรค์ และ ร้อยเอ็ด


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล้านนา ร่วมกับ โยธาไทยเทรนนิ่ง จัดอบรม 2 โครงการ 2 จังหวัด วันที่ 9-13 กรกฎาคม 2555
1. โครงการอบรม "การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย Google SketchUp" รุ่นที่ 24 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์
วิทยากร อ.จุ๊บ บรรยวัสถ์ รุ่งมี
ดูภาพกิจกรรมการอบรม คลิกที่นี่
ครั้งต่อไปจัดที่ กรุงเทพ 23-27 กรกฎาคม 55 
ดูรายละเอียดได้ที่ www.yotathai-training.com/google-sketchup-mou
 
2. โึีครงการอบรม Excel สำหรับงานช่างและงานพัฒนาท้องถิ่นรุ่นที่ 8
โรงแรมธนินทร กรีน ปาร์ค จ.ร้อยเอ็ด วิทยากร อ.สุริยา แสนเจริญ 
ดูภาพกิจกรรมการอบรม คลิกที่นี่ ครั้งต่อไปจัดที่ หาดใหญ่ 10-14 กันยายน 2555 
ดูรายละเอียดได้ที่ www.yotathai-training.com/excel-sahrab-ngan-chang