ขอเชิญร่วมอบรม "เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ" 29 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2555 ที่ นครสวรรค์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ โยธาไทยเทรนนิ่ง จัดอบรม"เพิ่มประสิทธิภาพงานจัดจ้างก่อสร้าง และการจัดทำราคากลางของทางราชการ" (หลักเกณฑ์คำนวนราคากลางของทางราชการ ปี 2555) 
วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555
 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปา จ.นครสวรรค์
ค่าลงทะเบียน  5 วัน 4,500 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.yotathai-training.com/rakha-klang-2556 หรือ ติดต่อ คุณเปิ้ล โยธาไทย 0813 282 788